Ιστορία

Ο χαλασμός των Μποτσαραίων
Το καλοκαίρι του 1803 ο Αλής αποφασίζει να επιχειρήσει νέα εκστρατεία εναντίον του Σουλίου...
Στον απομακρυσμένο από το οθωμανικό κέντρο και παραμεθόριο χώρο της Ηπείρου η ισχύς του κρατικού μηχανισμού τον 18ο αιώνα μόλις γίνεται αντιληπτή...
Πολλές από τις εξεγέρσεις τοπικών, μικρών ή μεγάλων πληθυσμών την εποχή της οθωμανικής κατάκτησης δεν υπερέβησαν τα όρια της χρονικής και χωρικής τους σημασίας...
Στον… απόηχο του άρθρου μας για την ετυμολογία της λέξης "λουλούδι, θα ασχοληθούμε με την ιστορία του Σουλίου και τους κατοίκους.